Sneaky Fox holder tal!

Sneaky Fox ApS har fremlagt årsregnskab for perioden 1. oktober 2012 til 30. september 2013. Det fremgår af ledelsesberetningen, at selskabet i løbet af perioden har afhændet detailforretningen og siden april 2013 kun beskæftiget sig med engrossalg i ind- og udland. Dette vil fremover være virksomhedens hovedaktivitet.

Ledelsen er samlet set tilfredse med udviklingen for aktiviteterne i virksomheden, og årets resultat har overordnet indfriet de forventninger, der var stillet til året. For næste regnskabsår forventer man en positiv udvikling og en stigning i aktivitetsniveauet. Se eventuelt tights og ligeneden som Sneaky Fox producerer.

Resultatopgørelsen viser en bruttofortjeneste, der endte på 3,1 mio. kr. ved regnskabets afslutning mod 4,1 mio. kr. året før. Resultat af primær drift var på 1,4 mio. kr. og uændret sammenlignet med året før. Resultat før skat endte på 1,3 mio. kr. mod sidste års 1,4 mio. kr, mens årets resultat endte på 1 mio. kr., der, sammenlignet med årets resultat for 2011/12, beholdt samme leje. Egenkapitalen var ved regnskabets afslutning på 527 t. kr. mod 5,5 mio. kr. året før